Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Karczmiskach

Protokół z VII Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek

Utworzono dnia 27.01.2024

 

20 stycznia 2024 roku odbył się VII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Zespole Szkół
w Karczmiskach. Organizatorami festiwalu byli: Gmina Karczmiska, Zespół Szkół w Karczmiskach, Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach. Konkurs adresowany był do zespołów i chórów z całej Polski. Celem festiwalu było kultywowanie tradycji narodowych, prezentacja dorobku artystycznego chórów, popularyzacja śpiewania i grania  polskich kolęd  i pastorałek, popularyzacja tradycji kolędowania, promowanie placówek wspierających rozwój działalności artystycznej, wymiana doświadczeń   artystycznych, kulturowych i edukacyjnych. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani byli do zaprezentowania dwóch utworów (kolędy i pastorałki) w języku polskim. Czas prezentacji nie mógł przekraczać 8 minut. Prezentowane utwory swoją treścią musiały dotyczyć Tajemnicy Bożego Narodzenia. Wszyscy uczestnicy Festiwalu Kolęd  i Pastorałek konkurowali w następujących kategoriach:

 • Chóry
 • Zespoły  wokalne
 • Zespoły wokalno-instrumentalne
 • Zespoły integracyjne

(we wszystkich kategoriach wystąpił podział wiekowy uczestników konkursu. )

Jury konkursu w składzie:

 1. Prof. dr hab. Monika Mielko – Remiszewska – przewodnicząca jury
 2. prof. dr hab. .Małgorzata Nowak – członek jury
 3. dr Kinga Strycharz- Bogacz – członek jury
 4. mgr Agnieszka Mroczkowska – sekretarz jury

oceniało:

 • poziom wykonawczy i stopień trudności programu;
 • dobór  repertuaru;
 • artykulację słowną i muzyczną, dynamikę, frazowanie;
 • ekspresję muzyczną, interpretację, stylowość wykonania;
 • walory brzmieniowe;
 • intonację, aranżację, ogólny wyraz artystyczny;

 

Honorowy patronat festiwalu pełnili:

 • Lubelskie Kuratorium Oświaty
 • Wójt Gminy Karczmiska
 • Parafia pw. Św. Wawrzyńca w Karczmiskach

 

Jury konkursu po wysłuchaniu 32 (chórów i zespołów ) biorących udział w przesłuchaniach konkursowych postanowiło przyznać następujące nagrody:

 

W kategorii chórów (do lat 10)

 

Złote pasmo i statuetkę dla :

 1. Chóru „ Kantylena”  z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  w Makowcu, dyrygent: Agnieszka Szarpak - 95,7 pkt
 2. Chóru „ Con Passione małe” ze Szkoły Podstawowej nr 47 w Lublinie, dyrygent: Iwona Matysiewicz
  - 94 pkt.
 3. Chóru „ Przedszkolaki”  z Zespołu Szkół  Przedszkola w Karczmiskach, opiekunowie: Anna Kubiś, Dorota Adamczyk, dyrygent: Anżela Kwiatkowska - 91 pkt.

 

Srebrne pasmo i statuetkę dla:

 1. Chóru  „ Berylnutki” z Zespołu Szkół nr 13, Szkoły Podstawowej nr 58 w Lublinie, dyrygent: Natalia Szymaniak - 86,3 pkt.
 2. Choru  „ Słowiki Lubelskie Junior” z Dzielnicowego Domu Kultury „ Bronowice” w Lublinie, dyrygent: Irena Sołtan - Wąsik- 86,3 pkt.
 3. Chóru „ Madzimuzy mini” z Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie, Szkoły Podstawowej
  im. Bł. Bpa Władysława Gorala, dyrygent: Magdalena Stawecka - 84,7 pkt.
 4. Chóru „Tibi Papa” ( grupa młodsza) ze Szkoły Podstawowej nr 15 im. J. P.II w Lublinie, dyrygent: Kamil Żurawski - 83,3 pkt.

 

W kategorii chórów (do lat 15)

 

Złote pasmo i statuetkę dla:

 1. Chóru „ Szpaczki” ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach, dyrygent: Grażyna Papierz - 94 pkt.
 2. Chóru „ Madzimuzy”  z  Zespołu  Placówek Oświatowych w Ciecierzynie, Szkoły Podstawowej
  im. Bł. Bpa Władysława Gorala, dyrygent: Magdalena Stawecka - 91,7 pkt.

 

Srebrne pasmo i statuetkę dla:

 1. Chóru „ Prima Volta” z Centrum Kultury w Łęcznej, dyrygent: Joanna Podgórniak-  89,7 pkt.
 2. Chóru „ Bursztyn” ze  Szkoły Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie, dyrygentki: Milena Hajduk, Anna Sokal - 89 pkt.
 3.  Chóru „ Gaudium” ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Króla Władysława Jagiełły w Parczewie, dyrygent: Katarzyna Kowalczuk - 88,3 pkt.
 4.  Chóru  „ Dmuchawce” z Zespołu Szkół w Karczmiskach  Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja
   w Karczmiskach, dyrygent: Anżela Kwiatkowska - 88 pkt.
 5. Chóru „ Berylio” z Zespołu Szkół nr 13, Szkoły Podstawowej nr 58 w Lublinie, dyrygent: Anna Wasak - 88 pkt.
 6. Chóru „ Cantabile”  ze Szkoły Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach , dyrygent: Olga Skrzypczak – Kowalczyk - 87 pkt.

 

Brązowe pasmo i statuetkę dla:

 1. Chóru „ Słowiki Lubelskie” z Dzielnicowego Domu Kultury „ Bronowice” w Lublinie, dyrygent: Irena Sołtan - Wąsik - 78 pkt.
 2. Chóru „ Tibi Papa” (grupa starsza) ze Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie, dyrygent: Kamil Żurawski - 65 pkt.

 

 

W kategorii chórów (do lat 19):

Złote pasmo i statuetkę dla:

 1. Chóru „ Lorien” z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie, dyrygent: Katarzyna Kulszew - 91,7 pkt.

 

W kategorii chórów (powyżej 20 lat)

 

Złote pasmo i statuetkę dla:

 1. Chóru  ŚUM w Katowicach ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, dyrygent: Marta Zielińska  – 98,3 pkt.
 2. Chóru ze Stowarzyszenia ECHO ze Stowarzyszenia Śpiewaczego „Echo” w Łodzi, dyrygent: Ewelina Bień - 95,7 pkt.

 

Brązowe pasmo i statuetkę dla:

 1. Chóru  Bazyliki Mniejszej  z Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P.
  w Węgrowie, dyrygent: Jakub Plas  - 75 pkt.

 

W kategorii zespołów wokalnych (do lat 10)

 

Złote pasmo i statuetkę dla:

 1. Zespołu wokalnego ze Szkoły Podstawowej nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie, instruktorki: Joanna Kosowska, Marta Klimek - 92,7 pkt.

Srebrne pasmo i statuetkę dla:

 1. Zespołu wokalnego  „ Wesołe nutki” z Przedszkola Miejskiego w  Poniatowej, instruktor: Aleksandra Szlachetka - 89 pkt.

 

 

W kategorii zespołów wokalnych (do lat 15)

Srebrne pasmo i statuetkę dla:

 1. Zespołu wokalnego „ Fev Voices” z Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim, instruktor: Piotr Kulicki - 90 pkt.
 2. Chóru „Fortissimo” ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. K. Makuszyńskiego  w Opolu Lubelskim, dyrygent Krystyna Piłat - 86 pkt.
 3. Zespołu wokalnego „ Wega Junior” ze Szkoły Podstawowej nr 1 nr 1 im. K. Makuszyńskiego  w Opolu Lubelskim, instruktor: Joanna Szczupak - 85,3 pkt.

 

W kategorii zespołów wokalnych (do lat 19)

Srebrne pasmo i statuetkę dla:

 

 1. Zespołu wokalnego Absolwentów ze Szkoły Podstawowej nr 47 w Lublinie, instruktor: Iwona Matysiewicz - 90 pkt

 

W kategorii zespołów wokalnych (powyżej 20 lat)

Złote pasmo i statuetkę dla:

 1. Zespołu wokalnego „ Magnificat”  z Parafii Rzymskokatolickiej w Palikijach, instruktor: Piotr Bożym
  - 95 pkt.
 2. Chóru  „Stella Maris” z Parafii p.w. Błogosławionego Biskupa Władysława Gorala w Lublinie, dyrygent: Barbara Cedrowska - 94 pkt.

 

 

W kategorii zespołów integracyjnych

Brązowe pasmo i statuetkę dla:

1.Zespołu integracyjnego ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Podkońcach, instruktor: Karolina Derlatka - 71,3 pkt.

 

W kategorii zespołów wokalno – instrumentalnych (do lat 15)

Złote pasmo i statuetkę dla:

 1. Zespołu wokalno – instrumentalnego „Szpaczki” ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
  w Kraczewicach, instruktor: Grażyna Papierz - 95,7pkt.

 

Nagrodę publiczności otrzymał (puchar):

Chór „Tibi Papa” (grupa młodsza) ze Szkoły Podstawowej nr 15 im. J. P.II w Lublinie, dyrygent Kamil Żurawski

Nagrodę  „Grand Prix” ( puchar i  medale) dla  zespołu/chóru  przyznana została dla :
Chóru  ŚUM w Katowicach ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach , dyrygent Marta Zielińska

Nagroda specjalna za najlepsze wykonanie kolędy w języku polskim (statuetka) dla:

Chóru ŚUM w Katowicach ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, dyrygent Marta  Zielińska

 

Wszystkim uczestnikom festiwalu życzymy dalszych sukcesów.

 

 

 

 Organizatorzy:

 

Gmina Karczmiska

Zespół Szkół w Karczmiskach

Biblioteka i Gminny Dom  Kultury
w Karczmiskach

Protokół z VII Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek

Utworzono dnia 27.01.2024, 19:48