Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Karczmiskach

Historia

HISTORIA ZESPOŁU SZKÓŁ W KARCZMISKACH

 

Zespół Szkół w Karczmiskach powstał w 2006 r. Został utworzony za sprawą podjętej Uchwały Nr XXXIV/244/06 Rady Gminy Karczmiska z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Karczmiskach i Przedszkola w Karczmiskach w Zespół Szkół w Karczmiskach. Szkole nadano nowy statut. Do obwodu Zespołu Szkół w Karczmiskach weszły wówczas następujące miejscowości: Karczmiska Pierwsze, Karczmiska Drugie, Karczmiska Pierwsze Kolonia, Karczmiska Drugie Kolonia, Wymysłów, Chodlik, Zagajdzie oraz Jaworce. Dyrektorem ówczesnego Zespołu został mgr Janusz Raczkiewicz pełnił funkcję dyrektora Zespołu Szkół w Karczmiskach do 31.08.2011 r.

Z dniem 1 września 2006 r. Szkołę Podstawową w Uściążu przekształcono w filię Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Karczmiskach o strukturze organizacyjnej klas I –III i 0. Owa filia weszła w skład Zespołu Szkół w Karczmiskach. Stało się tak na mocy Uchwały Nr XXXVI/255/06 Rady Gminy Karczmiska z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie utworzenia w miejscowości Uściąż filii Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Karczmiskach. Tym samym do obwodu Zespołu Szkół w Karczmiskach dodano miejscowości: Uściąż, Uściąż Kolonia i Mieczysławka.

W związku ze stale zmniejszającą się liczbą uczniów filia przetrwała jedynie cztery lata, kiedy to została zlikwidowana za sprawą Uchwały Nr XXXI/202/10 Rady Gminy Karczmiska z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie likwidacji filii Szkoły Podstawowej w Karczmiskach z siedzibą w Uściążu.

W 2011 r. podjęto dwie ważne dla organizacji Zespołu Szkół w Karczmiskach decyzje. Na mocy Uchwały Nr VI/43/11 Rady Gminy Karczmiska z dnia 27 kwietnia 2011 r.w sprawie likwidacji szkół podstawowych zlikwidowano Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Głusku, Szkołę Podstawową w Słotwinach oraz Szkołę Podstawową w Zaborzu, natomiast na bazie zlikwidowanych szkół z dniem 1 września 2011 r. utworzono Szkoły Filialne Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Karczmiskach o strukturze organizacyjnej kl. I-VI z siedzibami odpowiednio w Głusku, Słotwinach i Zaborzu.

W tym samym roku na mocy Uchwały Rady Gminy Nr VI/46/11 z dnia 27.04.2011 r. zapadła decyzja o włączeniu z dniem 01.09.2011 r. Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika do Zespołu Szkół w Karczmiskach oraz o założeniu z dniem 01.09.2011 na bazie Publicznego Gimnazjum im. M. Kopernika w Karczmiskach trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego. Niestety przez 3 lata nie było naboru do Liceum. Uchwałą Nr V/31/2015 z dnia 24 marca 2015 Rada Gminy postanowiła o likwidacji LO.

Dyrektorem Zespołu Szkół w Karczmiskach od 1 września 2011 r. został mgr Piotr Długosz dotychczasowy dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Karczmiskach natomiast funkcje wicedyrektorów Zespołu Szkół w Karczmiskach objęli: mgr Joanna Brzozowska-Samolej ds. Przedszkola w Karczmiskach, mgr Beata Małecka-Perszko ds. Szkoły Podstawowej im. M. Rataja w Karczmiskach, mgr Janusz Raczkiewicz  ds. Szkoły Filialnej w Głusku funkcję tą pełnił do 31.08.2017 r., mgr Grażyna Zaborska ds. Szkoły Filialnej w Słotwinach funkcję tą pełniła do 15.11.2015 r. , mgr Krzysztof Majchrzak ds. Szkoły Filialnej w Zaborzu funkcję ta pełnił do 31.08.2014 r., mgr Urszula Raczkiewicz ds. Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Karczmiskach.

W roku 2014 w związku z mała liczbą dzieci likwidacji uległa Szkoła Filialna w Zaborzu. Uchwała Nr XXXVI/260/14 Rady Gminy Karczmiska z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Zaborzu wchodzącej w skład Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Karczmiskach.

W wyniku jednej z reform polskiego systemu oświaty wprowadzonej w życie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęto Uchwałę nr XXXIX/217/2017 Rady Gminy Karczmiska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Karczmiskach wraz ze Szkołami Filialnymi w Głusku i Słotwinach, wchodzącej w skład Zespołu Szkół

w Karczmiskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Macieja Rataja w Karczmiskach wraz ze Szkołami Filialnymi w Głusku i Słotwinach.

W 2019 roku ze względu na niewielką liczbę dzieci likwidacji uległa Szkoła Filialna w Słotwinach. Stało się to za sprawą Uchwały Nr VIII/49/2019 Rady Gminy Karczmiska z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Słotwinach, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja w Karczmiskach.

Rok 2018/2019 był także ostatnim rokiem szkolnym dla Publicznego Gimnazjum im Mikołaja Kopernika w Karczmiskach, ponieważ zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej, zostało ono wygaszone, podobnie jak wszystkie szkoły tego typu w Polsce.

Na dzień 1 września 2019 r. obwód Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej stanowią następujące miejscowości: Bielsko, Chodlik, Głusko Duże, Głusko Duże Kolonia, Głusko Małe, Górki, Jaworce, Karczmiska Pierwsze, Karczmiska Pierwsze Kolonia, Karczmiska Drugie, Karczmiska Drugie Kolonia, Mieczysławka, Noworąblów, Słotwiny, Słotwiny Czerwone Łąki, Uściąż, Uściąż Kolonia, Wolica, Wolica Kolonia, Wymysłów, Zaborze, Zaborze Kolonia, Zagajdzie.