Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Karczmiskach

Odpłatność za wyżywienie listopad 2023

Utworzono dnia 24.10.2023

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

 

Listopad 2023 r.

 

W przypadku odpisu, odliczeń lub innych wątpliwości proszę o kontakt z Barbara Karaś   tel. 81 8287034  wew.30   w godzinach 7.00 – 15.00.

PRZEDSZKOLE

Wyżywienie:

śniadanie, obiad, podwieczorek    - 189,00 zł
śniadanie, obiad                            - 147,00 zł

Czesne:

opłata za pobyt dziecka w przedszkolu (listopad), dzieci z oddziałów „0” nie płacą czesnego, od września 2023 r. stawka za godzinę pobytu w przedszkolu ponad podstawę wynosi 1,30 zł:
za 6 godzin dziennie        -  27,30 zł
za 7 godzin dziennie        -  54,60 zł
za 8 godzin dziennie        -  81,90 zł
za 9 godzin dziennie        -  109,20 zł
za 10 godzin dziennie      - 136,50 zł

Wysokość odpisów z posiłków zgłoszonych w kasie zespołu z października :
3 posiłki    - 9,00 zł za każdy dzień odpisu

2 posiłki    - 7,00 zł za każdy dzień odpisu

Odpisy tylko z wyżywienia.

Płatność za czesne i wyżywienie do 20-go dnia każdego miesiąca.

W przypadku nieterminowej płatności będą naliczane odsetki.

Niewykonanie obowiązku zapłaty opłat przedszkolnych skutkuje wszczęciem postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej.

 

SZKOŁA

 

obiad dwudaniowy – 20  dni  x 6 zł = 120,00 zł minus odpisy z października zgłoszone do kasy zespołu.

obiad zupa – 20 dni x 1,50 zł =30,00 zł

Odpisujemy tylko dni zgłoszone w kasie zespołu  w miesiącu październiku cena obiadu pełnego 6,00 zł, zupa 1,50 zł .

 

 

NAUCZYCIELE

obiady – 20 x 8 zł = 160,00 zł

zupa    – 20 x 2 zł =  40,00 zł         

Odpisy z października zgłoszone w kasie zespołu cena obiadu w listopadzie
8,00 zł, zupa 2,00 zł.

 

Obiady w szkole będą wydawane  na podstawie kart obiadowych uczeń otrzyma kartę obiadową po uprzednim opłaceniu obiadów za dany miesiąc. Prosimy o okazanie potwierdzenia wpłaty przez dziecko przy odbiorze karty obiadowej.

Przypominamy, że wpłaty za korzystanie z obiadów w szkole oraz wyżywienie i czesne
za pobyt dziecka w przedszkolu można dokonywać tylko za pośrednictwem banku bezpośrednio na konto szkoły:

Nr konta:  PBS O/Karczmiska     78 8734 0008 0040 0013 2000 0010

Koniecznie w tytule wpłaty należy zapisać:

imię i nazwisko dziecka,

klasa/grupa przedszkolna,

opłata za co i za jaki miesiąc.