Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Karczmiskach

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY - MARZEC 2024

Utworzono dnia 19.02.2024

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY
MARZEC 2024

W przypadku odpisu, odliczeń lub innych wątpliwości proszę o kontakt z Barbara Karaś

tel. 81 8287034  wew. 30 w godzinach 7.00 – 15.00

Odpis z wyżywienia można zgłosić najpóźniej do godz. 8:00 danego dnia.
Po godz. 8:00 odpisy będą przyjmowane tylko na następne dni.

PRZEDSZKOLE
Wyżywienie:
śniadanie, obiad, podwieczorek    - 189,00 zł
śniadanie, obiad                            - 147,00 zł


Czesne:
opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ( marzec 2024 r), dzieci z oddziałów „0” nie płacą
czesnego, od września 2023 r. stawka za godzinę pobytu w przedszkolu ponad podstawę
wynosi 1,30 zł:
za 6 godzin dziennie        -  27,30 zł
za 7 godzin dziennie        -  54,60 zł
za 8 godzin dziennie        -  81,90 zł
za 9 godzin dziennie        -  109,20 zł
za 10 godzin dziennie      - 136,50 zł


Wysokość odpisów z posiłków zgłoszonych w kasie zespołu z lutego :
3 posiłki    - 9,00 zł za każdy dzień odpisu
2 posiłki    - 7,00 zł za każdy dzień odpisu

Odpis posiłków po zgłoszeniu w kasie zespołu.
Odpisy tylko z wyżywienia.

Płatność za czesne i wyżywienie do 20-go dnia każdego miesiąca.
W przypadku nieterminowej płatności będą naliczane odsetki.
Niewykonanie obowiązku zapłaty opłat przedszkolnych skutkuje wszczęciem
postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie
egzekucji administracyjnej.

SZKOŁA
obiad dwudaniowy – 19  dni  x 6 zł = 114,00 zł minus odpisy z lutego zgłoszone do kasy
zespołu.
obiad zupa – 19 dni x 1,50 zł = 28,50 zł
Odpisujemy tylko dni zgłoszone w kasie zespołu  w miesiącu lutym cena obiadu pełnego 6,00
zł, zupa 1,50 zł .
 
NAUCZYCIELE
obiady – 19 x 8 zł = 152,00 zł
zupa   – 19 x 2 zł =  38,00 zł         
Odpisy z lutego zgłoszone w kasie zespołu cena obiadu w marcu 8,00 zł, zupa 2,00 zł.

Obiady w szkole będą wydawane  na podstawie kart obiadowych uczeń otrzyma kartę
obiadową po uprzednim opłaceniu obiadów za dany miesiąc. Prosimy o okazanie
potwierdzenia wpłaty przez dziecko przy odbiorze karty obiadowej.
Przypominamy, że wpłaty za korzystanie z obiadów w szkole oraz wyżywienie i czesne
za pobyt dziecka w przedszkolu można dokonywać tylko za pośrednictwem banku
bezpośrednio na konto szkoły:

Nr konta:  PBS O/Karczmiska     78 8734 0008 0040 0013 2000 0010
Koniecznie w tytule wpłaty należy zapisać:
imię i nazwisko dziecka,
klasa/grupa przedszkolna,
opłata za co i za jaki miesiąc.