Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Karczmiskach

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY - MAJ 2024

Utworzono dnia 18.04.2024

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

MAJ  2024

W przypadku odpisu, odliczeń lub innych wątpliwości proszę o kontakt z Barbara Karaś

tel.  81 8287034  wew. 30  w godzinach 7.00 – 15.00

Odpis z wyżywienia można zgłosić najpóźniej do godz. 8:00 danego dnia.                          

 Po godz. 8:00 odpisy będą przyjmowane tylko na następne dni.

 

PRZEDSZKOLE

Wyżywienie:

śniadanie, obiad, podwieczorek    - 180,00 zł
śniadanie, obiad                            - 140,00 zł
 

Czesne:

opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ( maj  2024 r), dzieci z oddziałów „0” nie płacą czesnego, od września 2023 r. stawka za godzinę pobytu w przedszkolu ponad podstawę wynosi 1,30 zł:
za 6 godzin dziennie        -  26,00 zł
za 7 godzin dziennie        -  52,00 zł
za 8 godzin dziennie        -  78,00 zł
za 9 godzin dziennie        -  104,00 zł
za 10 godzin dziennie      -  130,00 zł
 

Wysokość odpisów z posiłków zgłoszonych w kasie zespołu z kwietnia :
3 posiłki    - 9,00 zł za każdy dzień odpisu

2 posiłki    - 7,00 zł za każdy dzień odpisu

Odpis posiłków po zgłoszeniu w kasie zespołu.

Odpisy tylko z wyżywienia.

Płatność za czesne i wyżywienie do 20-go dnia każdego miesiąca.

W przypadku nieterminowej płatności będą naliczane odsetki.

Niewykonanie obowiązku zapłaty opłat przedszkolnych skutkuje wszczęciem postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej oraz wstrzymaniem wydawania posiłków.

SZKOŁA

obiad dwudaniowy – 15 dni  x 6 zł = 90,00 zł minus odpisy z kwietnia  zgłoszone do kasy zespołu.

obiad zupa – 15 dni x 1,50 zł = 22,50 zł
 

Odpisujemy tylko dni zgłoszone w kasie zespołu w miesiącu kwietniu cena obiadu pełnego   6,00 zł, zupa 1,50 zł .

 

NAUCZYCIELE

obiady – 15 x 8 zł = 120,00 zł

zupa    – 15 x 2 zł =  30,00 zł         

Odpisy z kwietnia zgłoszone w kasie zespołu cena obiadu w  maju   8,00 zł, zupa 2,00 zł.

 

Obiady w szkole będą wydawane  na podstawie kart obiadowych uczeń otrzyma kartę obiadową po uprzednim opłaceniu obiadów za dany miesiąc. Prosimy o okazanie potwierdzenia wpłaty przez dziecko przy odbiorze karty obiadowej.

Przypominamy, że wpłaty za korzystanie z obiadów w szkole oraz wyżywienie i czesne
za pobyt dziecka w przedszkolu można dokonywać tylko za pośrednictwem banku bezpośrednio na konto szkoły:

Nr konta:  PBS O/Karczmiska     78 8734 0008 0040 0013 2000 0010

Koniecznie w tytule wpłaty należy zapisać:

imię i nazwisko dziecka,

klasa/grupa przedszkolna,

opłata za co i za jaki miesiąc.